No.bn 7D 「愛加油」

規格說明

款式:雙線圈上下翻頁筆記本
售價: 愛加油T-shirt 贈品
尺寸: w 15 x h 9cm 四邊導半徑0.5cm圓角
裝幀:1.5cm 直徑銀色線圈
附註:封面 - 中性毯紋紙 ; 後加工裱貼0.1cm 白厚卡
            內頁 - 100g 全木質紙 ; 單色印刷 ;
            附兩種內頁格式 打勾勾及斜文